MEB Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği -TASLAK-

16 Ocak 2012 Pazartesi 08:00

MEB Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği -TASLAK-

MEB Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği -TASLAK-
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 7- Bu yönetmelik kapsamındakigörevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için ;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı , eğitim uzmanı, öğretmen, mimar, mühendis, ayniyat saymanı, sayman ve raportör kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

b) Tesis müdürü ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2)Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda toplam en az beş yıl görev yapmış olmak

c) Şef kadrosuna atanabilmek için
1) En az iki yıllık yüksekokul mezuu olmak
2) İki yılı bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak
3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.
4) Bulunduğu görevde enaz iki yıl görev yapmak.

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
2) Koruma ve güvenlik güvenlik kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

e) Talim ve terbiye kurulu uzman ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,
3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bldiğine ilişkin bakanlıkça onaylanan belge veya sertifikaya sahip olmak
4) Üç yılı bakanlıkta programcı ünvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak

g) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için,
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
2) En az üç yıl hizmeti bulunmak
3) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ğ) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin iktissat,işletme veya maliye bölümlerinden mezun olmak, söz konusu bölümlerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda eksik sayıdaki kadro için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
2) En az üçyıl hizmeti bulunmak
3) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

h)Raportör kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olmak, sözkonusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olamaması durumunda eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak.
2) En az üçyıl hizmeti bulunmak
3) Bakanlıkça onaylanmış bilgisayar kullanım belge ya da sertifikaya sahip olmak.
4) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ı) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak
2) Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olduğuna ilşkin bakanlıkça onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak,

j) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak
2) En az üçyıl hizmeti bulunmak

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kamiran oral 3 yıl önce yorumlandı

bu sınavı bekliyoruz bir an önce yapılırsa memnun oluruz.

0 Kişi beğendi.