Geçici Görevlendirmenin Şartları

04 Mart 2012 Pazar 22:31

Geçici Görevlendirmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar…

Geçici Görevlendirmenin Şartları
Defalarca bu köşeden ifade ettiğimiz bir husus vardı” kadrolu şube müdürlerinin görev yaptığı ilçelerde, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevi okul yönetici ve öğretmenlerine verilemez” diye… Geçici görevlendirmeden kastımızda bu husustu! Geçen hafta içerisinde, Tokat İdare Mahkemesi benzer bir konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararda, asaleten atanma şartlarını taşımayanların, valilikler tarafından vekâleten görevlendirilemeyeceğini, bunun hukuka aykırı olduğunu tasdik etti. Kadrolu şube müdürlerinin görev yaptığı ilçelerde, geçici görevlendirilen ilçe milli eğitim müdürlerinin birçoğu bu şartı taşımamaktadır. Yani asaleten atanma şartlarını taşımamaktadır. Bu konuda mahkemelere gidildiğinde benzer kararlar verilecektir. Bundan şüphe yok.

Bu tür uygulamalar maalesef birçok ilimizde yapılmaktadır. Bir ilçe de 3-4 tane kadrolu şube müdürü görev yapmasına rağmen, okul/kurum yöneticisi hatta sınıf öğretmeni, ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendiriliyor. Dört tane kadrolu şube müdürünün görev yaptığı bir ilçe de, milli eğitim müdürlüğüne il merkezinden bir sınıf öğretmenini görevlendirmek hangi yasa da yazar. Bu görevlendirmeleri, ilçe ilçe burada yazsak hemen tepki alıyoruz. Yanlış bir iş yapılmamışsa niye duyulmasından çekiniyorsunuz. Değil Türkiye, bütün Dünya duysun! Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir, Burdur gibi birçok ilde bu tür görevlendirmeler yapılmış. Bu görevlendirmelerin bir kısmı yenilenmiyor… Bir kısmının ise rotasyon uygulamasına kadar süresi uzatılıyor. Yazın yapılacak şube müdürleri, yer değiştirme uygulamasından sonra böyle bir uygulamanın kalmayacağını düşünüyorum. Aslında mesele kişiler ya da iller değil, yapılan uygulamanın yanlışlığıdır. Benim bu konuda ki tespitim; Bu tür geçici görevlendirmelerin nerdeyse tamamının asaleten atanma şartlarını taşımadığıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı gibi personel sayısının fazla olan bir Bakanlıkta geçici görevlendirme yapmamak adeta imkânsız.
Ama geçici görevlendirmeleri yaparken de bir usulünün olması lazım geldiğini hep yazdık. İllerde geçici görevlendirme komisyonları kurulmalıdır. Talepler bu komisyonlar tarafından değerlendirilip, sonuca bağlanmalıdır. Böyle bir uygulama mahkemelere başvuruları azaltacağı gibi vicdanları da rahatlatacaktır.
Şimdi, Davut Bey geçici görevlendirmelere takmış, dönüp dönüp aynı şeyleri yazıyor diye düşünenlerin var olduğunu biliyorum. Benim oğlum bina okur döner döner yine okur gibi… Ama birçok İlde duyduğumuz kadar değişen bir şey yok. Yasa/yönetmelik/yargı kararları/ Sayın Bakanımızın talimatları dışında hareket ediliyor. ”Köy aynı, insanlar aynı, eski hamam eski tas.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçici görevlendirme ve vekâleten görevlendirme yapılırken; aşağıda ki yasa/yönetmelik/yargı kararları ve Sayın Bakanımızın talimatlarına uygun davranılmalıdır.
1- 657 sayılı DMK nın 88.,90. maddeleri
2- Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 43. Maddesinin d) bendi,
3- İdare mahkemesi kararları,
4- Bakanlığımızın 24/08/2011 tarih ve 58698 sayılı talimatları ile Sayın Bakanımızın; 21/11/2011 tarih ve 78102 sayılı talimatları.
5- 5442 sayılı il idaresi kanunun 9. Maddesinin c) bendi,
6- Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
7- Devlet Memurlarının Yer Değiştirmeleri Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesi ve ilgili bendleri, göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu talimatlara riayet edildiği takdirde hiçbir problem olmayacaktır. 657 sayılı DMK da olmayan kurum içi geçici görevlendirme hususu, Kanun’da yer almalıdır. Bakanlığımızın da buna paralel bir yönetmelik yayınlaması da kaçınılmazdır.

Davut ÇALIŞKAN

Yorum Gönder

@name x